تجهیزات الکتریکی

تجهیزات نوین صنعت برق ایران

تجهیزات نوین صنعت برق ایران

تجهیزات الکتریکی

مرکز معرفی تجهیزات نوین و آموزش های کاربردی صنعت الکتریکال ، برق صنعتی و ساختمان به زبان فارسی

طبقه بندی موضوعی

این وبسایت در راستای افزایش دانش فنی علامندان و به منظور انتشار مطالب آموزشی و کاربردی صنعت برق و الکترونیک و معرفی و بررسی تجهیزات نوین این صنعت پر رونق در سال 1398 تاسیس گردیده است.